تبلیغات
«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» - تراویح
تاریخ : جمعه 4 مرداد 1392 | 04:47 ب.ظ | نویسنده : سید حمزه واقفی
بدعت تراویح به اعتراف علمای اهل سنت...   . محمد بن سعد زهرى (متوفاى230هـ)

محمد بن سعد زهرى در كتاب «الطبقات الكبرى» در باره نوآورى‌هاى عمر مى‌نویسد:

وهو أول من سن قیام شهر رمضان وجمع الناس على ذلك وكتب به إلى البلدان وذلك فی شهر رمضان سنة أربع عشرة وجعل للناس بالمدینة قارئین قارئا یصلی بالرجال وقارئا یصلی بالنساء .

او نخستین كسى بود كه خواندن (نوافل) ماه رمضان را (به جماعت) بنیان نهاد و مردم را براى خواندن آن جمع كرد و به تمام شهرها نیز نوشت كه همین كار را انجام دهند. این قضیه در ماه رمضان سال چهاردهم هجرى اتفاق اتفاد،‌ در مدینه دو امام جماعت تعیین كرد، یكى براى مردان و یكى براى زنان .

الزهری، محمد بن سعد بن منیع ابوعبدالله البصری (متوفاى230هـ)، الطبقات الكبرى، ج3، ص281، ناشر: دار صادر - بیروت.

. احمد بن یحیى بلاذرى (متوفاى279هـ)

احمد بن یحیى بلاذرى در كتاب «انساب الأشراف» مى‌نویسد:

وأول من سن قیام شهر رمضان، وجمع الناس على ذلك، وكتب به إلى البلدان، وذلك فی شهر رمضان سنة أربع عشرة.

عمر، نخستین كسى بود كه (به جماعت) خواندن نافله ماه رمضان را بنا نهاد، مردم را براى آن جمع كرد و به شهرهاى اسلامى نیز نوشت كه آنان همین كار را انجام دهند، این قضیه در ماه رمضان سال چهاردهم هجرى اتفاق افتاد.

البلاذری، أحمد بن یحیی بن جابر (متوفاى279هـ)، أنساب الأشراف، ج3، ص398، طبق برنامه الجامع الكبیر.

. محمد بن جریر طبرى (متوفای311هـ):

ابو جعفر طبرى، تاریخ نویس مشهور اهل سنت در این باره مى‌نویسد:

وهو أول من جمع الناس على إمام یصلى بهم التراویح فی شهر رمضان وكتب بذلك إلى البلدان وأمرهم به وذلك فیما حدثنی به الحارث قال حدثنا ابن سعد عن محمد بن عمر فی سنة أربع عشرة وجعل للناس قارئین قارئا یصلی بالرجال وقارئا یصلی بالنساء.

عمر، نخستین كسى بود كه مردم را جمع كرد تا نماز تراویح را در ماه رمضان پشت سر یك نفر بخوانند، و به دیگر شهرهاى اسلامى نیز نوشت كه همین كار را انجام دهند، این قضیه طبق روایتى كه حارث از ابن سعد از محمد بن عمر نقل شده در سال چهاردهم اتفاق افتاده است، عمر دو امام جماعت یكى مخصوص مردان و یكى مخصوص زنان تعیین كرد.

الطبری، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب (متوفای310)، تاریخ الطبری، ج 2، ص570، ناشر: دار الكتب العلمیة - بیروت.

. ابو الفرج ابن جوزى (متوفاى597هـ)

ابو الفرج ابن جوزى مفسر و مورخ مشهور اهل سنت، بعد از نقل روایت بخارى مى‌نویسد:

وقوله : نعمت البدعة . البدعة : فعل شیء لا على مثال تقدم ، فسماها بدعة لأنها لم تكن فی زمن رسول الله على تلك الصفة ، ولا فی زمن أبی بكر.
اما این گفته عمر «نعمت البدعة». بدعت انجام كارى است كه پیش از آن كسى انجام نداده باشد؛ عمر آن را بدعت نامید؛ چرا كه این قضیه در زمان رسول خدا (ص) و زمان ابوبكر با این ویژگى (به جماعت) نبوده است.

ابن الجوزی الحنبلی، جمال الدین ابوالفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد (متوفاى 597‌هـ)، كشف المشكل من حدیث الصحیحین ، ج1، ص116، تحقیق : علی حسین البواب ، ناشر : دار الوطن - الریاض - 1418هـ - 1997م.

. محیى الدین نووى (متوفای676هـ)

محیى الدین نووی، شارح صحیح مسلم در كتاب معتبر «تهذیب الأسماء واللغات» مى‌نویسد:

وثبت فی صحیح البخاری وغیره أن عمر رضی الله عنه أول من جمع الناس لصلاة التراویح فجمعهم على أبی بن كعب رضی الله عنه وأجمع المسلمون فی زمنه وبعده على استحبابها .
در صحیح بخارى و دیگر كتاب‌ها ثبت شده است كه عمر نخستین كسى بود كه مردم براى خواندن نماز تراویح (به جماعت) جمع كرد و أبى بن كعب را امام آن‌ها قرار داد، مسلمانان پس آن بر استحباب خواندن تراویح به جماعت اجماع كردند.

النووی الشافعی، محیی الدین أبو زكریا یحیى بن شرف بن مر بن جمعة بن حزام (متوفای676هـ)، تهذیب الأسماء واللغات، ج 2، ص332، تحقیق: مكتب البحوث والدراسات، ناشر: دار الفكر - بیروت، الطبعة: الأولى، 1996م

. ابن كثیر سلفى (متوفای774هـ)

ابن كثیر دمشقى نیز بدعت تروایح را یكى از نوآورى‌ها و شاهكارهاى عمر مى‌داند:

وأول من كتب التاریخ وجمع الناس على التراویح وأول من عس بالمدینة .

نخستین كسى كه تاریخ را ابداع كرد و مردم براى خواندن نماز تراویح جمع كرد، عمر بود.

ابن كثیر الدمشقی، ابوالفداء إسماعیل بن عمر القرشی (متوفای774هـ)، البدایة والنهایة، ج 7، ص133، ناشر: مكتبة المعارف – بیروت.
وبسیاری از علمای دیگر که قصد اطاله کلام ندارم ایا باز هم پیغمبر با همین کیفیت نماز میخوانده است دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس.  • وبلاگ شخصی
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات