تبلیغات
«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» - زیارت
تاریخ : یکشنبه 20 مرداد 1392 | 09:36 ق.ظ | نویسنده : سید حمزه واقفی
اولین بار چه كسى از زیارت قبر پیامبر ( ص ) جلوگیرى كرد ؟. حاكم نیشابورى ( متوفاى 405 ه' ) از داود بن ابو صالح نقل مىكند : روزى مروان حَكَم دید كه شخصى صورت خود را بر قبر پیامبر ( ص ) گذاشته است ، با شتاب سوى او آمد و گردن او را گرفته ، از جاى بلند كرد و گفت: مىدانى چه مىكنى ؟! منظور وى این بود كه چرا به زیارت سنگ و كلوخ آمده اى ! زائر كه ابو ایوب انصارى - از صحابه پیامبر ( ص ) - بود گفت: آرى خوب مىدانم كه چه مىكنم ! من هرگزبه زیارت سنگ نیامدهام ، بلكه به زیارت پیامبر ( ص ) آمدهام.  از رسولاللّه ( ص ) شنیدم كه فرمود: «بر دین خدا گریه نكنید اگر متولّیانش اهل بودند ، و آنگاه كه نااهلان برآن حكم راندند ،برایش بگریید .»  جالب است كه این حدیث را حاكم و ذهبى هر دو صحیح مىدانند!  از این رخداد تاریخى بهخوبى روشن مىشود كه ریشه این تفكّر از بنىامیه و به خصوص مروان بن حكم؛ همان طرد شده رسولاللّه ( ص ) است . مستدرك حاكم ، ج ، ص 560.


  • وبلاگ شخصی
  • قالب وبلاگ
  • ضایعات